[Video] Quy trình sản xuất thuyền câu nhựa Composite

Dưới đây là Video giới thiệu sơ lược quá trình sản xuất một chiếc thuyền câu bằng vật liệu Composite FRP. Video này là của nước ngoài (không phải của chúng tôi). Chúng tôi đăng tải lên đây để cho Quý vị tham khảo.